Loitsut, liemet, taikaesineet

Ellei hahmoprofiilissa ole toisin mainittu kaikki hahmot osaavat kaikki alla luetellut perusloitsut. Erikoisosaamista vaativien loitsujen ja anteeksiantamattomien kirousten osaamisesta on profiilissa erikseen maininta.

Hahmoilla mukana olevista liemistä ja taikaesineistä on myös maininta profiilissa. Liemet ja taikaesineet tulevat pelinjohdolta.

Loitsut | Liemet | Taikaesineet

Perusloitsut

Loitsujen vaikutus haihtuu noin viiden minuutin kuluttua langettamisesta, ellei loitsun kuvauksessa ole mainittu kestosta jotain muuta. Jokaiseen loitsuun toimii mahdollisen mainitun vastaloitsun lisäksi Lopeti loitsuimes, ellei muuta ole mainittu. Loitsut eivät purkaannu muitten loitsujen käytöstä. Henkilöön kohdistettuja loitsuja ei voi purkaa loitsittu henkilö itse.

Jos loitsijan ja loitsitun välissä on selkeä este, esim. suuri kivi, seinä, tms. loitsu osuu ennemmin esteeseen kuin loitsun kohteeseen. Loitsun kantomatka on noin neljä metriä.

Harhastus!
Harhastus aiheuttaa harhakuvan yhdelle henkilölle kerrallaan. Hallusinaatio ei ole kuuluva, tuntuva, maistuva tai haiseva, ainoastaan näkyvä. Loitsu purkautuu aina, kun kohde lakkaa pitämästä sitä oikeana (esim. horjahtaa tiiliseinää vasten ja meneekin sen läpi). Loitsijan täytyy loitsiessa kertoa kohteelle, mitä aikoo laittaa tämän näkemään.
Herpaannu!
Tajuttoman herätys, eli Tainnutun vastaloitsu. KESTO: Kertaluontoinen
Hidustus!
Hidastaa huomattavasti liikkumista. Kohde joutuu tekemään kaiken erittäin hitaasti.
Hiljustus!
Vie äänen kokonaan (tai palauttaa äänen normaaliksi, jos kohteeseen on ensin loitsittu melutus), jolloin estää loitsimisen. Vastaloitsu Melutus.
Kampitus!
Vetää jalat alta, eli kaataa loitsun kohteen. KESTO: Kertaluontoinen, vaikuttaa vain loitsun langetushetken ajan.
Kangistumis tyystilys!
Kokovartalolukko. Loitsun kohteen kädet puristuvat tiukasti kylkiä vasten, eikä loitsittu kykene liikkumaan tai puhumaan. Kohde saattaa myös kaatua. Kaatuessa tiukka asento säilyy ja kädet ovat edelleen tiukasti kylkiä vasten.
Karkotaseet!
Loitsun kohde joutuu heittämään kädessään olevat tavarat (särkyvät asiat voi laskea maahan hellävaraisesti) parin metrin päähän siihen suuntaan, mihin käsi luonnollisesti on menossa. Jos loitsun kohteen kädessä ei ole mitään, loitsu paiskaa loitsittavaa pari metriä taaksepäin. KESTO: Kertaluontoinen
Kilpeytys!
Luo lyhytaikaisen kilven, joka suojaa taikasauvan osoittamalta suunnalta tulevan yhden loitsun. Myös kilven suojasta loitsittu loitsu purkaa kilven. Kilpeen osuneet esineet purkavat myöskin kilven.
Liimaos!
Liimaa tietyt kaksi pintaa toisiinsa. Esim. "Liimaos ranne, puu". Tällöin uhri liimautuisi ranteestaan kiinni puuhun.
Liikkumitor kuolitus!
Loitsun kohteen jalat liimautuvat yhteen, eikä hän voi liikuttaa jalkojaan juuri ollenkaan ja näin ollen käveleminen on mahdotonta. Eteneminen hankalasti pomppimalla on mahdollista, mutta varsin hidasta. Loitsittu kykenee muutoin puhumaan, toimimaan ja liikkumaan normaalisti.
Liikutis ruumis!
Liikuttaa loitsun kohdetta sauvan osoittamaan suuntaan. Jos loitsun kohde ei ole ensin kokonaan kangistettu, tainnutettu tai kuollut, tämä loitsu paiskaa loitsun kohdetta taaksepäin samalla voimalla kuin potku mahaan.
Lopeti loitsuimes!
Lopettaa yhdestä kohteesta kaikki loitsut, joiden kohdalla ei ole erikseen mainittu, että Lopeti loitsuimes ei toimi. KESTO: Kertaluontoinen
Melutus!
Pakottaa huutamaan kaiken sanotun (jos se osoitetaan normaalille äänelle) tai palauttaa äänen normaaliksi (jos se osoitetaan hiljustuksen alaisuudessa olevaan henkilöön). Ei estä loitsimista. Vastaloitsu on Hiljustus.
Pimi!
Sammuttaa taikasauvan päässä olevan valon. Vastaloitsu: Valois.
Satutus!
Satutusloitsu vastaa voimakasta oikeaa suoraa mutta ei jätä jälkiä uhriin. Loitsu paiskaa uhria taaksepäin, ja kivun tunne jää runsaaksi viideksi minuutiksi.
Tainnutu!
Saa loitsun kohteen menettämään tajuntansa. Tainnutettu henkilö kaatuu maahan kädet ristissä rinnan päällä. Tainnutun vastaloitsu on Herpaannu. Tainnutu vaikuttaa myös ihmisen psyykeen niin, että mitä useampi tainnutusloitsu ihmiseen langetetaan, sitä sekavammaksi hän muuttuu herätessään. N. 10 tainnutu-loitsua lyhyen ajan sisällä (n. 5 tuntia) on tappava.
Torjuos!
Torjuu yhden loitsun kerrallaan. Täytyy loitsia yhtä aikaa vastustajan loitsun kanssa. Ei siis voi tehdä etukäteen kuten Kilpeytystä. KESTO: Kertaluontoinen. Lopeti loitsuimes ei toimi vastaloitsuna.
Valois!
Sytyttää valon taikasauvan päähän. Vastaloitsu: Pimi.
Varhenna loitsus!
Varhenna loitsus loitsitaan taikasauvaan, jolloin paljastuu (sauvaa käyttänyt henkilö kertoo) viisi edellistä loitsua, jotka sauvalla on loitsittu. Jos sauvaa käyttänyt henkilö ei muista viimeistä viittä loitsimaansa loitsua tai ei ole loitsinut niin montaa, voi kertoa sauvan olevan tyhjä. KESTO: Kertaluontoinen. Lopeti loitsuimes ei toimi vastaloitsuna.

Erikoisosaamista vaativat loitsut

Erikoisosaamista vaativat loitsut ovat nimensä mukaisesti loitsuja, joiden osaaminen edellyttää tiettyä erikoisosaamista. Muistiin vaikuttavia loitsuja osatakseen pitää esimerkiksi olla käynyt unhoituttajan opintoja. Vastaavasti parannusloitsuja osatakseen pitää olla parantajataustaa. Erikoisosaamista vaativien loitsujen osaamisesta on maininta hahmoprofiilissa. Lopeti loitsuimes ei toimi vastaloitsuna erikoisosaamista vaativille loitsuille.

Anapneo!
Avaa hengitystiet tukoksista.
Fenkoli!
Sitoo katkenneen tai murtuneen luun väliaikaisesti. Murtuma tarvitsee kuitenkin asiantuntevaa hoitoa palautuakseen kunnolla ennalleen ja käyttökelpoiseksi. Fenkoli myös parantaa pienet haavat ja ruhjeet pysyvästi.
Korjautumios parannus!
Parantaa murtumat ja haavat. Murtaos luusi -loitsun vastaloitsu, ei kuitenkaan paranna päähän osoitettua murtaos luusi -loitsua, ellei loitsita heti luunmurtoloitsun perään. Fenkoli-loitsulla väliaikaisesti lastoitetut ruumiinjäsenet voi parantaa kokonaan Korjautumios parannus -loitsulla. KESTO: Pysyvä. Loitsun vaikutus ei siis haihdu itsestään. Lopeti loitsuimes ei toimi vastaloitsuna.
Muistaos!
Unhoituta-loitsun vastaloitsu, palauttaa muistin ja muistikuvan loitsun langettamisesta. Jos Muistaos langetetaan henkilöön, joka ei ole unohdusloitsun alaisena, kohde menettää muistinsa viimeisen kymmenen minuutin osalta. Muistot tältä ajalta saa takaisin ainoastaan tietynlaisella liemellä. KESTO: Kertaluontoinen. Lopeti loitsuimes ei toimi vastaloitsuna.

Anteeksiantamattomat kiroukset yms.

Kielletyt ja moraalisesti arveluttavat loitsut. Yhteistä näille loitsuille: vaikutusaika pysyvä ilman vastaloitsua, ellei muuta ole mainittu. Lopeti loitsuimes ei toimi vastaloitsuna näille. Sotatilassa aurorien on sallittua käyttää anteeksiantamattomia kirouksia, mutta jos aurori käyttää anteeksiantamatonta kirousta turhaan, hänet voidaan tuomita virkarikkeestä sotatilalakien mukaisesti.

Avada kedavra!
Tappaa loitsun kohteen. Vastakirousta ei ole, eikä loitsua voi torjua millään toisella loitsulla. Anteeksiantamaton kirous.
Kidutu!
Aiheuttaa käsittämätöntä tuskaa uhrissaan. Kidutus kestää niin kauan kuin loitsija osoittaa uhria sauvallaan. Se lievästi lamaannuttaa kohteen kidutuksen jälkeenkin. Kidutulla on samanlainen vaikutus kuin fyysisellä kiduttamisella, mutta ilman näkyviä vammoja. Loitsun kohde joutuu välittömästi käsittämättömien tuskien valtaan, huutaa, kiemurtelee ym. Loitsun jälkeen uhri on lamaantunut ja mieleltään jonkin verran sekaisin. Todella pitkään kestävä tai usein toistuva kidutus saattaa myös järkyttää kohteen mieltä niin paljon, että hän tulee hulluksi tai kuolee. Loitsulle ei ole vastaloitsua. Mielen järkkymistä voidaan hoitaa tietyillä liemillä. Anteeksiantamaton kirous.
Komennu!
Pakottaa uhrin toimimaan loitsijan käskyjen mukaan. Joillain hahmoilla on profiilissaan merkintä että voivat vastustaa tätä loitsua. Komennuskirouksen purkautumisen jälkeen uhri on yleensä sekava, eikä tajua heti olleensa komennuskirouksen alaisena. Komennuskirouksen alaisena oleva henkilö on poissaoleva ja kokee hyvänolontunnetta. Loitsu kestää niin kauan kunnes annettu tehtävä on suoritettu tai loitsittu on yrittänyt suorittaa sen parhaansa mukaan. Loitsulla ei ole vastakirousta, mutta mieleen vaikuttaneisiin loitsuihin perehtyneet henkilöt voivat tunnistaa komennutuksen ja purkaa sen, jos pääsevät kiroukseen käsiksi tarpeeksi aikaisessa vaiheessa. Anteekstiantamaton kirou.
Murtaos Luusi!
Luunmurtoloitsu. Murtaa luun, joka loitsussa mainitaan (esim. "Murtaos luusi sormi!"). Kipu pysyy kunnes luu korjataan. Murtunutta raajaa ei pysty käyttämään. Kalloluihin osoitettuna välittömästi tappava. Vastaloitsu Korjautumios Parannus, joka ei toimi kalloon suunnatuissa loitsuissa, ellei Korjautumios parannusta pystytä loitsimaan saman tien Murtaos luusin jälkeen.
Pirunpalo!
Loitsu luo niin kuuman tulen, että se polttaa kaiken tieltään olemattomiin. Kokemattoman loitsijan käsissä pirunpalo usein riistäytyy hallinnasta ja aiheuttaa laajamittaisia tuhoja. Vesi tai sammutusloitsut eivät sammuta pirunpaloa. Pirunpalo voi ottaa esimerkiksi eläinhahmon ja "syödä" kaiken edestään.
Unhoituta!
Unhoituta saa loitsun kohteen unohtamaan loitsijan haluamat asiat sekä Unhoituta-loitsun langettamisen. Loitsijan on kuitenkin keksittävä jotain kadotetun muistin tilalle. Ihmismuistilla on taipumus järkeistää pieniä epäloogisuuksia, joten loitsijan ei tarvitse keksiä kaikkia pieniä yksityiskohtia. Jos loitsija kuitenkin laittaa jonkun unohtamaan pidemmän aikajakson tapahtumia, kohde saattaa alkaa epäillä jotain, koska pitkälle aikavälille on hankala keksiä uskottavaa ja tarpeeksi yksitysikohtaista peitetarinaa. Unhoituta-loitsulla ei voi unhoituttaa itseään. Unhoitutan vastaloitsu on Muistaos, joka palauttaa muistin ja muistikuvan loitsun langettamisesta.

Loitsut | Liemet | Taikaesineet

Liemet

Oletusarvoisesti hahmoilla ei ole liemiä mukanaan. Hahmoprofiilissa on maininta, jos hahmolla on joku liemi mukanaan. Liemet tulevat pelinjohdolta.

Liemiä käytetään monissa eri tarkoituksissa, esim. silloin kun jonkun vaikutuksen aikaansaaminen ei onnistu loitsuin, tai henkilö haluaa samanaikaisesti useampia vaikutuksia. Tällöin henkilö voi esimerkiksi käyttää lientä tehdäkseen vaatteistaan tulenkestäviä ja näin silti pitää taikasauvansa valmiina loitsimiseen.

Liemiä käytetään paljon myös myrkytystapauksissa, sekä myrkkyinä, että vastamyrkkyinä, ja monissa parannustarkoituksissa.

Lienten valmistuksessa voidaan käyttää erilaisia ainesosia, mm. kasveja, eläinperäisiä ainesosia ja taikaeläimistä saatavia ainesosia. Lienten keittäminen on usemmiten aikaavievää puuhaa, eivätkä kaikki ole läheskään yhtä taitavia lientenkeitossa kuin jotkut toiset. Osa liemistä on luvanvaraisia, eli niiden hallussapitoon ja käyttöön vaaditaan lupa taikaministeriöltä, Mungon taikasairaalalta tai vastaavalta valtuutuskelpoiselta taholta.

Pelissä esiintyvien liemien pulloissa on off-game-ohjeet siitä mitä liemi tekee. Off-game kaikki liemet ovat juomakelpoisia ja joko vettä, tai vettä johon on sekoitettu karamelliväriä.

Tunnettuja liemiä

Parannusliemet
Parantajat käyttävät työssään usein erilaisia haavoja puhdistavia ja parantavia liemiä samoin kuin liemiä, jotka lieventävät oireita ja helpottavat potilaan oloa.
Totuusseerumi / veritaseerumi
Luvanvarainen. Suurina annoksina (kerta-annoksena tai 24 tunnin sisällä viisi tippaa tai enemmän) tappava. Kolme tippaa totuusseerumia saa juojansa passiiviseen tilaan, jossa hänelle voidaan esittää kysymyksiä ja hän vastaa totuudenmukaisesti hänelle esitettyihin kysmyksiin. Vaikutus kestää noin viisi minuuttia, jonka jälkeen juoja palaa normaaliin olotilaan ja muistaa juoman vaikutuksen aikana tapahtuneet asiat.
Felix Felicis
Luvanvarainen. Felix felicis -liemen juojasta tulee liemen kestoajaksi äärettömän onnekas ja kaikki juojan yritykset onnistuvat ja kääntyvät parhain päin. Jatkuvasti käytettynä aiheuttaa holtittomuutta, ylimielisyyttä ja liiallista itsevarmuutta. Suurina annoksina (n. 1dl) jatkuvasti käytettynä (n. 5 päivää peräkkäin) tappava.
Lemmenjuoma
Luvanvarainen. Lemmenjuoma aiheuttaa juojalleen suuren pakkomielteen toisesta henkilöstä ja tarpeen miellyttää tätä. Liemen vaikutus haihtuu ajan kanssa, mutta jos henkilö saa uuden annoksen aina ennen kuin vaikutus on ehtinyt haihtua, vaikutus voi pysyä yllä loputtomiin. Kun lemmenjuoman vaikutus loppuu, henkilön muistikuvat asioista, joita hän on tehnyt lemmenjuoman vaikutuksen alaisena ovat yleensä hyvin hämärät. Voimakkain tunnettu lemmenjuoma on nimeltään Amortentia.
Lisäveriliemi
Lisäverilientä käytetään tapauksissa, joissa uhri on menettänyt paljon verta, tai uhrilla on verenmyrkytys, verisairaus tai joku muu nimenomaan vereen liittyvä vaiva. Liemi puhdistaa ja uudistaa juojan verta. Nautittava tunnin välein tai tiheämmin.
Luuran-Koko
Luurankoko korjaa murtuneita luita ja kasvattaa kokonaan puuttuvia uudelleen. Prosessi on aikaavievä ja varsin kivulias.
Lepojuoma ja rauhanjuoma
Lepojuoma on rauhoittava ja passivoittava liemi, jota käytetään yleensä traumaattisesta kokemuksesta selviämiseen. Juomaa voi pieninä annoksina käyttää myös parantamaan suorityskykyä liemen siirtäessä tunteet hetkellisesti taka-alalle. Rauhanjuoma on lepojuoman tujumpaa versiota ja isompina annoksina nukuttaa juojansa.
Elävienkuolleiden juoma
Luvanvarainen. Elävienkuolleiden juomaa käytetään parannustarkoituksessa siihen, että potilas voidaan liemellä vaivuttaa syvään uneen, jossa paraneminen on nopeampaa ja kivuttomampaa. Joitain parannustoimenpiteitä ei myöskään suositella tehtäväksi hereillä olevalle potilaalle.
Muistijuomat
Luvanvaraisia. On useita miedompia ja vahvempia liemiä, jotka vaikuttavat muistoihin joko niitä poistaen, muokaten, palauttaen tai luoden.
Monijuomaliemi
Monijuomaliemellä henkilön piirteet muuttuvat toisen henkilön piirteiksi, eikä juoman juonutta voi ulkoisten seikkojen perusteella erottaa alkuperäisestä. Monijuomaliemeen tarvitaan aina muututtavan henkilön osa, esim. hius tai kynnen pala.
Elämän eliksiiri
Luvanvarainen. Elämän eliksiiri takaa juojalleen kuolemattomuuden. Lientä on nautittava 24 tunnin välein, jotta vaikutus pysyy yllä. Jos lientä on nauttinut kauan ja sen nauttiminen äkillisesti loppuu, voi henkilö kuolla vieroitusoireisiin. Jos juoja pysyy hengissä ainoastaan liemen ansiosta, liemen saannin loppuminen aiheuttaa kuoleman. Tietyissä tilanteissa, jos juojan elämä riippuu elämän eliksiiristä ja liemen saanti loppuu, mutta henkilö nauttii tiettyjä muita elämää ylläpitäviä liemiä hän saattaa muuttua kummitukseksi tai inferiukseksi. Elämän eliksiiriä voi valmistaa vain viisasten kivellä.

Loitsut | Liemet | Taikaesineet

Taikaesineet

Oletusarvoisesti hahmoilla ei ole mukana taikaesineitä. Hahmoprofiilissa on maininta siitä, jos hahmolla on joku taikaesine mukanaan. Esineet tulevat pelinjohdolta.

Taikaesineet ovat tavaroita, joihin on varastoitu jokin loitsu tai kirous. Esineessä oleva loitsu tai kirous saattaa aktivoitua siihen koskiessa, tai esimerkiksi tietyllä aktivoimissanalla. Tyypillisimpiä taikaesineitä ovat esimerkiksi suojaavat korut, jotka saattavat kertaluontoisesti tai useammin torjua jonkun tietyn loitsun, tai imeä loitsun itseensä ja langettaa sen kantajansa tahtomalla hetkellä osoitettuun kohteeseen. Esimerkiksi aseistariisuntaloitsun torjuvat sormukset ovat hyvin suosittuja.

Pelissä olevissa taikaesineissä on off-ohje siitä mitä esine tekee.

Loitsut | Liemet | Taikaesineet